Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH CÂN ĐIỆN TỬ, CÂN ÔTÔ

Dịch vụ kiểm định cân ô tô định kỳ cho doanh nghiệp. Kiểm định - hiệu chuẩn cân định kỳ cho doanh nghiệp. Mọi nhu cầu  xin liên hệ 0983.762.179

 

Hoạt động đo lường

Khả năng của phòng thí nghiệm:

Tên sản phẩm, vật liệu Đặc trưng kỹ thuật Phép đo, thử
Các cân không tự động - Cấp chính xác 1, 2, 3 và 4 - Thử thời gian sấy máy của bộ chỉ thị;
- Mức cân lớn nhất: 3(g) ÷ 150(t) - Thử không tải, xác định sai số điểm 0;
- Thử cơ cấu bì (nếu có); - Thử cơ cấu bì (nếu có);
- Thử độ động; - Thử độ động;
- Thử độ lặp lại; - Thử độ lặp lại;
- Thử tải trọng lệch tâm; - Thử tải trọng lệch tâm;
Các cân không tự động - Cấp chính xác 1, 2, 3 và 4 - Thử ở các mức khác;
- Mức cân lớn nhất: 3(g) ÷ 150(t) - Thử trở về 0;
- Thử biến động điện áp; - Thử biến động điện áp;
- Thử độ bò trễ; - Thử độ bò trễ;

Khả năng kiểm định, hiệu chuẩn:

Tên phương tiện đo Phạm vi đo Cấp chính xác
Quả cân chuẩn E1 1kg 42 µ g
Bộ quả cân chuẩn E2 1mg - 10kg 10 µ g - 2mg
Bộ quả cân chuẩn F1 1mg - 10kg 30 µ g - 30mg
Bộ quả cân chuẩn F2 1mg - 20kg 50 µ g - 50mg
Bộ quả cân chuẩn M1 1mg - 500kg Hạng M1 (IV)
Các cân không tự động 3g - 150t Cấp 1, 2, 3 và 4
Các cân băng tải 80t/h - 1000 t/h Cấp 0,5 và 1
Các cân định lượng 1kg - 100kg
Các cân định lượng 20t/h - 100t/h


Các chuẩn hiện có


Tên thiết bị chuẩn Phạm vi đo Cấp chính xác Phân loại Liên kết tới
Quả cân chuẩn VIE982100/2 Zwiebel(Pháp) 1kg Cấp E0 Chuẩn quốc gia KRISS (Hàn quốc)
Quả cân chuẩn VIE982100/1 Zwiebel (Pháp) 1kg Cấp E0 Chuẩn đối chứng BIPM (Pháp)
Bộ quả cân chuẩn VIE982100/3 Zwiebel (Pháp) 1mg -10kg Cấp E1 (la) Chuẩn chính BIPM (Pháp)
Quả cân chuẩn N°2 Ấn Độ 1kg Cấp E1 (la) Chuẩn chính Chuẩn quốc gia
Quả cân chuẩn N°4 Ấn Độ 1kg Cấp E1 (la) Chuẩn chính Chuẩn quốc gia
Quả cân chuẩn 92M - Mettler (Thụy Sĩ) 1kg Cấp E2 (l) Chuẩn chính Chuẩn quốc gia
Quả cân chuẩn 93M - Mettler (Thụy Sĩ) 1kg Cấp E2 (l) Chuẩn chính Chuẩn quốc gia
Bộ quả cân chuẩn N°13 - Mettler (Thụy Sĩ) 100g ÷ 10kg Cấp E2 (l) Chuẩn chính Chuẩn quốc gia
Bộ quả cân chuẩn N°505 - Mettler (Thụy Sĩ) 100mg ÷ 100g Cấp E2 (l) Chuẩn chính Chuẩn quốc gia
Bộ quả cân chuẩn N°271 - Mettler (Thụy Sĩ) 10mg ÷ 10g Cấp E2 (l) Chuẩn chính Chuẩn quốc gia
Bộ quả cân chuẩn Y100 (Trung Quốc) 1g ÷ 1kg Cấp E2 (1) Chuẩn chính Chuẩn quốc gia
Bộ quả cân chuẩn Y134 (Trung Quốc) (1 ÷ 500) mg Cấp E2 (1) Chuẩn chính Chuẩn quốc gia
Bộ quả cân chuẩn N°103 (Việt Nam) 1g ÷ 500g Cấp F1 (II) Chuẩn chính Chuẩn quốc gia
Bộ quả cân chuẩn N°104 (Việt Nam) 1g ÷ 500g Cấp F2 (III) Chuẩn chính Chuẩn quốc gia
Bộ quả cân chuẩn N° 323 (Liên Xô cũ) 1kg ÷ 1000mg Cấp F1 (II) Chuẩn chính Chuẩn quốc gia
Bộ quả cân chuẩn N°... (Việt Nam) 1kg ÷ 10kg Cấp F1 (II) Chuẩn chính Chuẩn quốc gia
Bộ của cân chuẩn N°... (Việt Nam) 1kg ÷ 10kg Cấp F2 (III) Chuẩn chính Chuẩn quốc gia
Các quả chuẩn 20kg (Đức) 20kg Cấp M1 (IV) Chuẩn chính Chuẩn quốc gia
Các quả cân chuẩn 50kg (Đức) 50kg Cấp M1 (IV) Chuẩn chính Chuẩn quốc gia
Các quả cân chuẩn 500kg (Việt Nam) 500kg Cấp M1 (IV) Chuẩn chính Chuẩn quốc gia
Dịch vụ
- Kiểm định;
- Sửa chữa, hiệu chỉnh;
- Hiệu chuẩn;
- Đo, thử nghiệm;
- Sản xuất và trang bị các chuẩn và PTĐ;
Sản phẩm
- Quả cân cấp M1 loại 20 kg, 500 kg;
- Quả cân cấp F1 và F2 từ 1g đến 10g;
- Hệ thiết bị kiểm tra hàng bao gói đóng sẵn theo định lượng;
- Bộ quả cân chuẩn Cấp chính xác E2;
- Các cân ô tô loại điện tử ;
- Thiết bị kiểm định cân băng tải;
- Cân kiểm chuẩn điện tử. Max:30kg; S≤0,5g;