Chung cư A1CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư B1B2 CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư D2CT2 Tây Nam Linh Đàm | Chung cư VP2VP4 Bán đảo linh đàm | Chung cư HUD3 Nguyễn Đức Cảnh | Chung cư New Skyline Văn Quán

Cân Điện Tử DJ TW VIBRA SHINKO
Cân Điện Tử DJ TW VIBRA SHINKO


Màn hình hiển thị với độ phân giải cao 1/30.000. Đến 1/60.000, Có 5 phím chức năng: ON/OFF ( Tắt mở nguồn) , P (Dời số, Giao tiếp ngoài ), S (Calip), F (Chuyển đổi đơn vị) , T (Trừ Bì) ) , Màn hình hiển thị với độ phân giải cao 1/30.000 Màn hình hiển thị với độ phân giải cao 1/30.000. Đến 1/60.000, Có 5 phím chức năng: ON/OFF ( Tắt mở nguồn) , P (Dời số, Giao tiếp ngoài ), S (Calip), F (Chuyển đổi đơn vị) , T (Trừ Bì) ) , Màn hình hiển thị với độ phân giải cao 1/30.000 

Cân Điện Tử DJ TW

DJ1000TW-(1Kg x 0.01g)

DJ1200TW-(1,2Kg x 0.01g)
DJ2000TW-(2Kg x 0.01g)
DJ3000TW-(3Kg x 0.01g)
DJ6000TW-(6Kg x 0.01g)

Chú ý: Ngoài ra series DJ SHINKO có nhiều loại model với khả năng cân như sau: 

DJ1000TW-(1Kg x 0.01g)

DJ1200TW-(1,2Kg x 0.01g)
DJ2000TW-(2Kg x 0.01g)
DJ3000TW-(3Kg x 0.01g)
DJ6000TW-(6Kg x 0.01g)

Thông tin sản phẩm :

1.ĐẴC ĐIỂM THIẾT KẾ CÂN DJ- VIBRA SHINKO: . :
- Màn hình hiển thị với độ phân giải cao 1/30.000. Đến 1/60.000
- Chức năng của cân: Cân , Trừ bì.
- Có 5 phím chức năng: ON/OFF ( Tắt mở nguồn) , P (Dời số, Giao tiếp ngoài ), S (Calip), F (Chuyển đổi đơn vị) , T (Trừ Bì) )
- Đơn Vị của cân :Kg, g, Lb, ct , dwt (dwt là đơn vị cân vàng của Việt Nam)
- Hệ thống chuẩn tự động ,điều chỉnh AutoCal ™. 

2.CÁC TÍNH NĂNG TỔNG QUÁT DJ 
- Trọng lượng cân: 200g, 300g, 600g, 1000g, 2000g. 
- Độ chính xác: 0.001g, 0.01g 
- Khả năng đọc: 1mg và 10mg
- Độ lặp lại (Std, Dev): 10mg 
- Độ tuyến tính: 0.02g 
- Nguồn điện: 220 V 
- Màn hình hiển thị: Hiện thị số, chấm cách, đèn nền sáng 
- Kích thước đĩa cân: 140 mm 
- Kích thước: 160 x 180 mm Nếu cân cò đĩa Vuông 

Chú ý: Ngoài ra series DJ SHINKO có nhiều loại model với khả năng cân như sau: 
- Cân Điện Tử VIBRA- SHINKO DJ300S khối lượng cân 300g x 0.001g
- Cân Điện Tử VIBRA- SHINKO DJ600S khối lượng cân 600g x 0.001g

- Cân Điện Tử VIBRA- SHINKO DJ300S khối lượng cân 300g x 0.001g
- Cân Điện Tử VIBRA- SHINKO DJ600S khối lượng cân 600g x 0.001g

Xem nhiều hơn các loại cân phân tích quý khách xem chi tiết tại đây  alt các loại cân điện tử , cân sàn điện tử cân bàn điện tử Các sản phẩm cùng loại